Zásady zpracování osobních údajů


Úvod

Při nákupu produktů Jazzy a spolupráci s firmou Jazzy nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Zásady se vztahují na všechny zákazníky Jazzy, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb (např. v rámci objednávky zboží, či přihlášením se k odběru obchodních sdělení).

Správce údajů

Správcem osobních údajů je FIORINA FURY s.r.o., IČO: 014 66 208, se sídlem
Šmeralova 208/16, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkajícího se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: hello@jazzy.fashion
Tel: +420 604 146 992
Korespondenční adresa: Šmeralova 16, 170 00 Praha 7

Jaké údaje shromažďujeme

Jazzy shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách https://jazzy.fashion/kontakt/;
 • při přihlášení se k odběru novinek na našich webových stránkách https://jazzy.fashion/;
 • při vyplnění objednávkového formuláře na našem eshopu https://jazzy.fashion/shop/;
 • při prodejních akcích mimo e-shop
 • při uzavření jiného smluvního vztahu mezi Vámi a Jazzy.

2. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,
 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.

Jazzy může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak Vaše údaje využíváme

Jazzy využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv. Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

2. Obchodní činnost

Údaje užíváme pro samotnou realizaci zakázek, tedy abychom pro Vás mohli zboží vytvořit, abychom Vás mohli informovat o stavu Vaší objednávky, abychom Vám mohli dodat zboží, zkrátka abychom splnili vše, co jsme Vám slíbili. Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku.

3. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví. Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

4. Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami a událostmi značky Jazzy. Tyto e-maily od nás můžete obdržet i bez souhlasu, pokud jste našimi zákazníky, neboť důvodně předpokládáme, že Vás jako naše zákazníky tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

5. Cookies

Abychom pro Vás zajistili co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a informací, využíváme pomocné soubory Cookies. Jsou to malé soubory, ukládající informace do prohlížeče, které slouží k identifikaci jednotlivých uživatelů. Soubory Cookies nám slouží k tomu, aby bylo možné dokončit nákupní proces co nejjednodušeji, pro zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků a zároveň nám pomáhají při vyhodnocování chování uživatelů a přizpůsobování obchodních sdělení tak, aby byla relevantní.

Pokud chcete odmítnout používání souborů Cookies, lze je v nastavení prohlížeče odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů Cookies. Online nástroj pro správu souborů cookie naleznete na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/.

6. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací s Jazzy nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Jazzy může shromážděné údaje sdílet:

1. S našimi obchodními partnery

Jazzy může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit. Jedná se na příklad o provoz e-shopu, přepravce zásilek, marketingové, účetní nebo právní služby. Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Jazzy může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně našich práv nebo majetku nebo jiných stran, případně pokud v souvislosti s Vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací s Jazzy dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Jazzy nebo jeho části do vlastnictví třetí osoby.

3. S Vaším souhlasem

Jazzy může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.


1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu s Jazzy a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže nám právní předpisy ukládají jinou archivační dobu. Jazzy Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Jazzy některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s Vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

3. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu s Jazzy k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by Vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít jakýchkoli kontaktních údajů správce, a pokud se jedná o souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu, můžete se z odběru odhlásit potvrzením odhlášení se z odběru podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

Platí od: 25. května 2018