Tvoříme komfortní dámské šaty s originálním potiskem!

Šaty ve své podstatě splývavé látky vnímáme jako dokonalou formu, pro zobrazení rozmanitých tvarů, barev i příběhů. Při hledání jejich výrazu graficky experimentujeme a kombinujeme — pracujeme na vyjádření specifického designu. Častokrát se tak dostáváme na hranu estetiky, kde převažuje výstřednost a extravagance. Mixem zdrojů inspirace jsou pro nás zejména různé formy umění, kosmopolitní atmosféra měst, nebo „Spotify playlist“ s vychytaným „flow“. Šaty tvoříme v ucelených mini-kolekcích, které vždy charakterizuje jedno klíčové téma.

Z hlediska produkce a její udržitelnosti, jdeme cestou, na níž uskutečňujeme tyto základní kroky:

  • minimalizujeme přebytky a průběžně přizpůsobujeme objem výroby poptávce
  • šijeme z certifikovaných organických látek, které vznikají šetrně s ohledem k životnímu prostředí a v etických pracovních podmínkách,
  • tiskneme ekologicky digitální metodou, jejíž předností je vysoké rozlišení, stálost barev a jen velice nízká spotřeba vody a energie.

Ekologie a udržitelnost, jsou zásadními kroky nejen pro náš výrobní postup, ale současně také vytvářejí pozitivní základ pro naší tvůrčí vizi. Je to především spontánní tvůrčí vize, která jak pevně věříme, přináší pocity euforie z výjimečných šatů!